École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA)
Martwa natura z bukietem kwiatów i ptaszkiem,  lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41
Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA)
Martwa natura z bukietem kwiatów i ptaszkiem,  lata 30. XX w.

Cena wylicytowana: 70 000 zł

olej/płótno, 61 x 50 cm
sygnowany p.d.: ‘Menkes’
na krośnie malarskim papierowa nalepka Galerie Louis Manteau w Brukseli
ID: 70177
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Galerie Louis Manteau, Bruksela
Więcej informacji
„Tak oto Paryż wydatnie pomagał indywidualnościom silnym i oryginalnym utwierdzić się i rozwinąć pełnię wrodzonych możliwości. Podobnie było z Menkesem. Przybył do Paryża jako niezależny malarz, o jasno sprecyzowanych celach, lecz dopiero tu mógł bez przeszkód się rozwijać i swobodnie tworzyć. Mimo iż kochał przyrodę i ludzi kraju ojczystego, to Paryżowi zawdzięcza – wedle jego własnych słów – najwartościowszą część swej wrażliwości, ukryte w podświadomości emocje, z których rozkwitł wspaniały pąk sztuki i myśli”.

– EDWARD WORONIECKI, L’ART POLONAIS À. (…) L’EXPOSITION DE M. Z. MENKES AU PORTIQUE, „LA POLOGNE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE” 1928, PÓŁR. I, s. 335-337 WYSTAWIANY: - Galerie Louis Manteau, Bruksela