École de Paris (wyniki)
14 maja 2019 godz. 19:00

Szymon Mondzain (1890 Chełm - 1979 Paryż)
Martwa natura w z miską owoców
Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38
Szymon Mondzain (1890 Chełm - 1979 Paryż)
Martwa natura w z miską owoców

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/papier naklejony na płytę, 50 x 66 cm
ID: 69985
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Blanchet & Associés, maj 2018
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Mondzain zalicza się do ’starszego pokolenia’ École de Paris. Wyjechał z Polski dawno temu i osiadł w dzielnicy Montparnasse, naturalizował się we Francji – on sam i, co ważniejsze, jego twórczość również. (…) w całym tym neoakademizmie, który nie ma nic z pompierskości, malarstwo Mondzaina jest bardzo francuskie”.

– ZYGMUNT KLINGSLAND, LA PEINTURE DE MONDZAIN, „POLOGNE LITTÉRAIRE” 1932, NR 64, s. 3