École de Paris (wyniki)
24 maja 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 75 000 zł
Numer obiektu na aukcji
35

Cena wylicytowana: 75 000 zł

olej/płótno, 81,5 x 60 cm
sygnowany p.g.: 'Kanelba'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Kanelba | 1928 (data zatarta)'
ID: 60120
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji."""""""
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska