École de Paris (wyniki)
24 maja 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
60

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/sklejka, 45 x 38 cm
sygnowany p.g.: 'S. Eleszkiewicz'
na odwrociu opisany: 'SEATED LABOURER | STANISLAS ELESZKIEWICZ'
ID: 60118
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
"[Eleszkiewicz] obserwował otoczenie, kreował bohaterów. Nazywał ich apaszami. Rysował i malował siedzących w małych knajpkach, z fajką, z lampką wina, dyskutujących, grających w kraty lub bilard. Ich wyraziste emocje podkreślał ruchliwością ciał i gestykulacją rąk o silnych, giętkich dłoniach. Fascynowali go również niezdarni, biedniejsi. Obserwował naturalność zachowań, nieskrępowaną żadnymi konwenansami. W swych kompozycjach przenosił ich niekiedy w świat własnej wyobraźni. Włóczęgów zamieniał w wędrowców, Don Kichotów, otwierał przed nimi nowe, szerokie przestrzenie. Kompozycje symboliczne, niekiedy z elementami surrealistycznymi zajmowały w twórczości Eleszkiewicza ważne miejsce. (…) W burzy rozlicznych talentów École de Paris Eleszkiewiczowi najbliżsi byli artyści o tendencjach ekspresjonistycznych, zwłaszcza ze wschodu Europy, jak Soutine, a szczególnie Chagall. 'Od całego środowiska odcinał się jednak zasadniczo swą oryginalnością, niefałszowaną żadnymi eliksirami mody' - pisał zaprzyjaźniony z Eleszkiewiczem malarz, Mieczysław Lurczyński". HANNA BARTNICKA-GÓRSKA, ELESZKIEWICZ: WARIACJE PROWINCJALNE W PARYŻU, "ART & BUSINESS" 2002, NR 11, s. 26.