École de Paris (wyniki)
24 maja 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 100 x 62 cm
sygnowany l.d.: 'Halicka | 1914'
na krośnie malarskim dwie papierowe nalepki, w tym wystawowa opisana adresem i tytułem: '80 rue de Prony | Portrait de Mme A.'
ID: 60117
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, tekst Krzysztof Zagrodzki, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2011, s. 44 (il.)
Wystawiany
  • Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 2011
Więcej informacji
„Skąd wypływa to pogodne wrażenie równowagi, eurytmii i pełni, które dają te obrazy? Dzięki jakim czarom artystka zmienia się nagle w czarodziejkę? Niechaj poeci odpowiedzą na to zapytanie, które zostaje i zostanie po wsze czasy zagadką dla krytyka, co najwyżej zdolnego do skonstatowania, że pani Halicka umie zaakcentować każdy kolor i zachować jego znaczenie, jednocześnie podporządkowując go efektowi całości.”

WALDEMAR GEORGE, SYLWETY ARTYSTYCZNE, „PANI" 1924, nr 1/2, s. 31