École de Paris (wyniki)
24 maja 2018 godz. 19:00

Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Martwa natura z z butelką i bukietem kwiatów (recto) - Portret kobiecy (verso), około 1926
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
58
Alfred Aberdam (1894 Lwów - 1963 Paryż)
Martwa natura z z butelką i bukietem kwiatów (recto) - Portret kobiecy (verso), około 1926

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 37 x 61 cm
sygnowany l.d.: 'Aberdam' oraz datowany p.d.: '1926' (recto)
(w świetle ramy; verso i recto)
ID: 60160
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Aberdama przepełnia tajemniczość. W jego twórczości ‘wesołość’ przeplata się ze ‘spleenem”.

WALDEMAR GEORGE, POÉSIE ET MAGIE D’ALFRED ABERDAM, W: ALFRED ABERDAM 1894-1963, KAT. WYST. PETIT PALAIS, GENEWA, TORINO 1970, s. 3 i n.