Design. Polska Sztuka Stosowana 1918 - 2018 (wyniki)
6 listopada 2018 godz. 19:00

Rufin Kominek
Wazon, 1969
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
149
Rufin Kominek
Wazon, 1969

Cena wylicytowana: 1 400 zł

ceramika szkliwiona, 8 x 16 x 16 cm
ID: 63530
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Ireny Huml
Literatura
  • Irena Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978, s. 258 (il.)
Wystawiany
  • Projektowanie Szkła i Ceramiki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1969