Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Mela (Maria Melania) Muter (Mutermilch) (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
"Młoda dziewczyna"
Cena wylicytowana: 180 000 zł
Numer obiektu na aukcji
32
Ω
Mela (Maria Melania) Muter (Mutermilch) (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
"Młoda dziewczyna"

Cena wylicytowana: 180 000 zł

olej/sklejka, 61,5 x 45,5 cm
sygnowany p.g.: 'Muter'
na odwrociu papierowa nalepka galeryjna
ID: 87482
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
- Obiekt importowany spoza terytorium UE na podstawie odprawy czasowej. Importowy podatek VAT w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, będzie doliczony do ceny sprzedaży obiektu.
Pochodzenie
  • spuścizna po artystce
  • Galerie Gmurzynska, Kolona
  • kolekcja prywatna, Europa
Literatura
  • Salon des Indépendants. Catalogue de la 61ème expositions, Paris 1950, nr kat 1568
Wystawiany
  • Salon des Indépendants. 61ème exposition, Grand Palais, Paryż, 8-20 kwietnia 1950
Więcej informacji
„Portrety Meli Muter są często dla portretowanego jak gdyby odsłonięciem przed kimś innym własnego charakteru. Bezwzględność prawdy dojrzanej przez malarkę przeraża go. Zdaje mu się, że jest ‘zbrzydzony’. Godzi go z portretem niezawodne podobieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, faktura zdobyta latami ciężkiej pracy. Mocno zbudowane rysunkiem, kładzione silnymi, chropowatymi płaszczyznami farby w kolorze najczęściej niebieskim, opartym o żółte tony akcesoriów, pomyślane jako kompozycja barw i płaszczyzn, portrety te są dzisiaj arcydziełami sztuki malarskiej”.

Mieczysław Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter, „Głos Prawdy” 1929, nr 6, s. 3