Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Ludwik Wiesiołowski (1854 - 1892)
Rzymskie podwórko, przed 1886
Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4
Ludwik Wiesiołowski (1854 - 1892)
Rzymskie podwórko, przed 1886

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/deska, 32 x 20 cm
sygnowany i opisany l.d.: 'Ludwik Wiesiołowski Rzym'
na odwrociu pieczęć wytwórcy materiałów malarskich w kształcie palety malarskiej
ID: 89270
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
W twórczości Ludwika Wiesiołowskiego wyróżnić można dwa przeciwstawne sobie nurty. Pierwszy, akademicki, wiązać należałoby ze studiami w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i wyjazdami stypendialnymi do Paryża i Rzymu. To przede wszystkim w Italii Wiesiołowski zainspirował się kulturą i sztuką antyczną, które mógł bezpośrednio badać. W tym duchu artysta namalował liczne prace o tematyce religijnej czy mitologicznej. Od około połowy lat 80. XIX stulecia, po powrocie do Warszawy, zaczął tworzyć także kompozycje o charakterze historycznym. Tutaj doszedł do głosu drugi nurt w jego oeuvre, a mianowicie tematyka wiejska i sceny oparte na stylistyce realizmu. Prezentowana praca to dzieło powstałe w okresie rzymskim. Pomimo inspiracji środowiskiem Italii, zaliczyć należy je do drugiego z wymienionych nurtów. Ubogie zabudowania oraz kobieta karmiąca ptactwo to temat, który swym charakterem nie mieści się w ramach pompatycznej i wzniosłej sztuki akademickiej. Analizując obraz, tym bardziej należy podkreślić indywidualność twórczą Wiesiołowskiego, który nie poddawał się ograniczeniom i wpływom oficjalnych instytucji artystycznych.