Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 45 000 zł

olej/sklejka, 50 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'Wlastimil Hofman'
ID: 86530
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Artyści zrzeszeni w utworzonej w 1905 roku „Grupie Pięciu” pojmowali twórczość plastyczną w kontekście popularnej na przełomie wieków koncepcji korespondencji sztuk. Idea popularyzowana już znacznie wcześniej, chociażby przez Richarda Wagnera, pobudzała na nowo umysły twórców. Gesamtkunstwerk czy correspondance des arts – totalne dzieło sztuki, o tym myśleli członkowie wzmiankowanej grupy. Ta liryczna synteza sztuk towarzyszyła Hofmanowi przez całe życie. Mały chłopiec – główny bohater omawianej kompozycji to postać zupełnie zatopiona we własnym świecie. To widz biorący udział w przecudnym spektaklu natury budzącej się do życia z zimowego letargu. Tak właśnie dokonuje się w kompozycji artysty pewnego rodzaju synteza, w której splatają się malarstwo i muzyka pod postacią nastrojowej „pieśni” ptaka. Sam motyw zwierzęcy często przewija się w oeuvre Hofmana. Wielokrotnie dzieci trzymają na rękach małe pisklęta czy przyglądają się kawkom przysiadającym na przydrożnym głazie. Często sowy i sikorki dopełniają alegoryczne kompozycje i portrety stanowiąc elementy o symbolicznej wymowie.