Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
35

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/sklejka, 37,5 x 46,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Grunsweigh | 1946'
na odwrociu papierowe nalepki aukcyjne
ID: 89071
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Oger-Blanchet, Paryż, październik 2017
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Indywidualny styl Nathana Grunsweigha kształtował się przede wszystkim pod wpływem malarzy skupionych w École de Paris. Niepowtarzalność prac autora wyrasta jednak również z uważnego studiowania dorobku kubistów i postimpresjonistów. Dynamiczna forma jego dzieł wynika też z bliskich kontaktów z paryskimi ekspresjonistami – Chaimem Soutine’em, Michelem Kikoïnem i Pinchusem Krémègne’em. Przez wiele lat przyjmowano, że Grunsweigh został deportowany z Francji w 1943 roku i zamordowany. Ustalenia ostatnich lat wskazują, że artysta przeżył wojnę we Francji zmarł 8 stycznia 1956 roku i został pochowany na cmentarzu Montparnasse. Bodaj pierwszym historykiem, który odnotował istnienie jego powojennego dorobku jest Jerzy Malinowski. Prezentowana martwa natura odznacza się śmiałym kadrowaniem i drapieżną syntezą przedmiotów. Ucięta kompozycyjnie ręka podkreśla aspekt anonimowości handlu amerykańskimi towarami w wojennym i powojennym Paryżu.