Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Estymacja: 15 000 - 20 000 zł

olej/tektura naklejona na deskę, 12,9 x 27,9 cm
sygnowany l.d.: 'R. Kochanowski'
na odwrociu papierowa nalepka aukcyjna
ID: 88890
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Agra-Art, grudzień 2005
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Twórczość Kochanowskiego wyrastała z realistycznej postawy. Malarz z pietyzmem odtwarzał podkrakowskie i bawarskie pejzaże, nasycając je autentycznym odczuciem natury. Krajobrazy Kochanowskiego to najczęściej widok przestrzenne, z sytuowanym nisko horyzontem z pojedynczymi dominantami drzew czy sztafażu. W niektórych praca artystę tę przestrzeń ogranicza, zabierając widza do wnętrza zagajnika czy przybliżając go do kurtyny drzew. Znakiem rozpoznawczym jego malarstwa jest nerwowy sposób kładzenia farby. Pełne wirtuozerii uderzenia budujące drzewa czy chmury zdradzają silny ładunek ekspresji zawarty w geście malarza. Kochanowski posługiwał się dosyć wąską paletą barwną – jego pejzaże najczęściej utrzymane są w jednym tonie – najczęściej tzw. kolorów ziemi. Część kompozycji artysty realizował w formie monochromatycznej – en grisaille.

Wyjątkowo popularne w epoce niewielkie krajobrazy Kochanowskiego zyskały duża popularność w kręgu międzynarodowej, monachijskiej klienteli. Malarz wybrawszy na początku drogi artystycznej określoną metodę twórczą, pozostał jej wierny do końca życia. Jako twórca aktywny był jeszcze krótko przed śmiercią, w okresie II wojny światowej.