Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 22 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Estymacja: 22 000 - 30 000 zł

olej/tektura, 35 x 100 cm
sygnowany wewnątrz kompozycji: 'aKarpiński' oraz datowany l.d.: '-36-'
na odwrociu papierowa nalepka aukcyjna
ID: 88910
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Agra-Art, grudzień 1998
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Alfons Karpiński to wybitny przedstawiciel malarstwa salonowego okresu Młodej Polski. W jego twórczości na pierwszy plan wysuwają się dwa gatunki malarskie – portret i martwa natura. Artysta dał się poznać jako wnikliwy obserwator życia i ludzi. Liczne sceny rodzajowe i wizerunki kobiet to jakby dokumentalny zapis rzeczywistości, której integralną częścią staje się wnętrze salonu. Karpiński kadruje te przestrzenie w charakterystyczny dla siebie sposób, inspirując się sztuką impresjonistów. Ukazuje on połyskujący, wypolerowany blat stołu, na którym ustawiony został dzban wypełniony dorodnymi, aczkolwiek z lekka omdlałymi różami. Czerwone, różowe i białe kwiaty pochylają swe główki ku dołowi. Niektóre płatki już opadły. Podkreśla to klimat epoki fin de siècle’u i jej dekadencki wyraz kontynuowany przez twórcę jeszcze w okresie międzywojnia. Dodatkowe elementy stanowią tutaj porcelanowe naczynie z pokrywką oraz zawieszone w tle lustro i obrazy, zręcznie ucięte poprzez zastosowany kadr. Mamy tu do czynienia z układem horyzontalnym. Tego typu kompozycje wielokrotnie pojawiają się na obrazach Karpińskiego. W połączeniu z jego techniką malarską operującą stosunkowo szkicowym opracowaniem powierzchni i licznymi prześwitami podobrazia, układy te sytuują artystę w bezpośrednim kręgu oddziaływań sztuki impresjonizmu.