Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Stanisław Kamocki (1875 Warszawa - 1944 Zakopane)
"Zagroda góralska (Pod Gubałówką)"
Estymacja: 24 000 - 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Stanisław Kamocki (1875 Warszawa - 1944 Zakopane)
"Zagroda góralska (Pod Gubałówką)"

Estymacja: 24 000 - 35 000 zł

olej/tektura, 71 x 103 cm
sygnowany l.d.: 'St. Kamocki'
opisany na odwrociu: 'K "ZAGRODA GÓRALSKA" | (POD GUBAŁÓWKĄ), na odwrociu fragment kartki z kalendarza
ID: 86584
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
W 1891 ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Krakowie. „Ze szkoły prof. Stanisławskiego, z ‘uniwersytetu pejzażowego’ wyszedł Kamocki, z tej szkoły, której nauczyciel powtarzał często: ‘Malujcie panowie polską wieś, bo może jej za kilka lat nie będzie’. (…) uczniowie brali gorąco słowa mistrza i przejęli od niego tak głębokie i tak zarazem nerwowe umiłowanie polskiego wiejskiego pejzażu, jakby on istotnie niedługo miał zniknąć z powierzchni ziemi” (Antoni Chłoniewski [Stosław], Nasi artyści. Stanisław Kamocki, „Świat” 1909, nr 11). Kamocki uznawany jest za najzdolniejszego ucznia Jana Stanisławskiego. Właśnie od Stanisławskiego przejął umiłowanie przyrody, wrażliwość obserwacji, uczuciowy stosunek do krajobrazu wsi polskiej. Stąd często pojawiające się w jego malarstwie motywy: łany zboża, zagony ziemniaków, stogi siana, drzewa, dworki, wiejskie kościółki oglądane o różnych porach roku. Tematów tych szukał, wędrując po wsiach Podola, Wołynia, Spisza, a szczególnie ziemi podkrakowskiej i podhalańskiej. „Istotną, rdzenną cechą Kamockiego, filozofią jego sztuki jest dążenie do jasności i pogody, akcentowanie tego, co życiu sprzyja, co czyni je radosnym i ponętnym, co je upiększa i podnosi, i nuta ta drga silnie w całej jego twórczości” (Antoni Chołoniewski, tamże, s. 4). Jednocześnie swoją „tatrzańską” twórczością wpisywał się w nurt żywy od połowy XIX wieku, gdy Tatry zaczęły pełnić funkcję enklawy polskości; znajdujący się pod najłagodniejszym zaborem region ten skupiał w sobie ogromne pragnienia niepodległościowe oraz artystyczne i intelektualne, gdy w Zakopanem zaczęła osiadać ówczesna elita.