Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 32 x 40 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'SIDOROWICZ 1874'
na krośnie malarskim stemple odnoszące się do wymiarów podobrazia: '32', '34', '40'
ID: 89271
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Agra-Art, grudzień 2010
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Kosmopolityczne środowiska, w których kształcił się Zygmunt Sidorowicz, odcisnęły silne piętno na dziełach artysty. Malarz po odbytych studiach we Lwowie kontynuował naukę w Wiedniu, a następnie w Monachium. Tam znalazł się w orbicie bodaj najbardziej znanego wówczas artysty polskiego, Józefa Brandta. Zebrane przez Sidorowicza doświadczenia skumulowały się, tworząc oeuvre o ogólnoeuropejskim charakterze. Pejzaże, które głównie tworzył, noszą w sobie znamiona sztuki monachijskiej i francuskiej szkoły z Barbizon. Jego nastrojowe krajobrazy to wyważone kompozycje pełne statyki, spokoju i liryzmu. Tak jak i w prezentowanej pracy, Sidorowicz wielokrotnie wprowadzał do swoich obrazów sztafaż, niewielkie postacie ludzkie zatopione w naturze. Jesienny, mglisty krajobraz ukazuje zakole rzeki tworzące w tym miejscu rozlewisko porośnięte zeschłymi trawami i szuwarami. Opary unoszące się bezpośrednio nad taflą wody, rozciągające się na dalsze plany, wprowadzają do kompozycji oniryczną atmosferę i pewnego rodzaju wrażeniowość. Rozłożyste drzewa w centrum przedstawienia stanowią jakby reminiscencję „Dębów w Apremont” Théodora Rousseau, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli barbizończyków.