Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
22 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62

Cena wylicytowana: 6 000 zł

olej/płyta pilśniowa, 64,5 x 80,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'M. Blond-57'
ID: 86613
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • DESA Unicum, listopad 2016
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Blond urodził się w Łodzi jako Maurycy Blumenkranc jako syn rosyjskiego handlowca. Chociaż jako nastolatek zdradzał zdolności twórcze, początkowo wybrał karierę naukową i w 1922 roku rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia matematyczne. Krótko studiował potem w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. W 1923 roku przeniósł się do Berlina, gdzie związał się ze środowiskiem rosyjskiej awangardy. Od 1924 roku zamieszkał na stałe w Paryżu, w Cité Falguière. Zaprzyjaźnił się artystami rosyjskiej kolonii artystycznej m.in. z Michaiłem Łarionowem, Natalią Gonczarową, Constantinem Terechtkovitchem czy Jean’em Pougnym. Współpracował z rosyjskim czasopismem „Czisła”. Od 1923 roku wystawiał jako Maurycy Blumenkranc, a pod nazwiskiem Blond ukrywał się podczas niemieckiej okupacji Francji. Po wyzwoleniu osiedlił się w Grenoble i poświęcił się wyłącznie malarstwu, posługując się nazwiskiem Maurice Blond. Twórczość Blonda łączona jest z kręgiem Szkoły Paryskiej. Polscy artyści związani z École de Paris zostali odkryci przede wszystkim w latach 90. XX wieku oraz na początku XXI stulecia. Dopiero wówczas stali się obiektem zainteresowania kolekcjonerstwa oraz rynku sztuki, a także naukowej historii sztuki. Maurice Blond, próbując wtopić się w interdyscyplinarny, jeśli chodzi o życie intelektualne, i kosmopolityczny Paryż, doświadczył, jak sumuje Anna Wierzbicka, poczucia wolności, urody miasta, ducha przyjaźni, akceptacji i równości.