Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 18 000 zł

olej/płótno, 100 x 81 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'R/66 AMaz.'
ID: 80749
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Mazurkiewicz to postać wyjątkowa w malarstwie polskim, do dziś nie w pełni doceniona. Był inicjatorem Grupy X i Grupy Wrocławskiej, od 1967 roku znanej jako Szkoła Wrocławska. Jego kariera rozpoczęła się w 1955 roku na ogólnopolskiej wystawie młodej plastyki w warszawskim Arsenale, zdobył wtedy nagrodę za obraz ‘Zima w Kocich Górach’, przepojony liryzmem, nostalgią za minionym, o baśniowym nastroju, rysowany subtelną kreską, wskazujący na inspirację malarstwem Paula Klee (…) Jego dojrzałe malarstwo powędrowało w stronę abstrakcjonizmu, a późna seria dyptyków to – jak mówi Andrzej Jarosz – obrazy już konceptualne. Artystę fascynowały organiczne i biologiczne formy, za pomocą których w charakterystyczny sposób budował fakturę obrazu – bruzdowatą, krytą grubymi warstwami farby. Żłobił w powierzchni obrazu koleiny, które za sprawą światła dawały wrażenie, że namalowane formy poruszają się, żyją. Powstawały monochromatyczne, abstrakcyjne pejzaże”.

Magda Podsiadły(Magda Podsiadły, Pan z blejtramami i nieodłącznymi fajkami. Opowieść o malarzu Mońku Mazurkiewiczu, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 30.08.2018, dostępny na: https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23842469,pan-z-blejtramami-i-nieodlacznymi-fajkami-opowiesc-o-malarzu.html)