Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 32 000 zł

aluminium polerowane, 40 x 12 x 12 cm
sygnowany, datowany i opisany na podstawie: 'QUEENIE | (BLUE) | UNIKAT | sygnatura | 2017'
ID: 85091
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Interesowało mnie podjęcie tematu piękna, które jest totalnie w pogardzie, na które nikt nie zwraca uwagi. Nie interesuje mnie to, co ewidentne”. Maurycy Gomulicki Zaprezentowana praca, wykonana z aluminium oraz chromu i pokryta niebieskim lakierem stanowi przykład charakterystycznej dla artysty zabawy z odniesieniami do kultury popularnej. Artysta nieraz w swojej twórczości przekracza granicę pomiędzy kulturą wysoką oraz niską. Stara się, poprzez przeniesienie elementów w inne obszary kultury, nadać im nowy sens oraz znaczenie. Gomulicki, nazywający siebie propagatorem „kultury rozkoszy”, swój czas dzieli między pracę artystyczną w Polsce i w Meksyku. Daje wyraz swoim zainteresowaniom tematyką banalności i seksualności m.in. przez prowadzenie w czasopiśmie rubryki o najdziwniejszych gadżetach świata. Autor zdefiniował pornografię jako przedstawienie mające na celu wywołanie uczucia pożądania wobec oglądanego obrazu. Wielokrotnie akcentował, że jako twórca nie interesuje się pięknem rozumianymi w sposób tradycyjny i niekwestionowany. Stara się raczej dostrzegać je w jego nieoczywistej, zakamuflowanej formie. Obiekty tworzone przez artystę mają na celu rozprawienie się z mitem wulgarności i zdeprawowania pornografii. Jego prace to ukłon w stronę przyjemności i ekscytacji płynącej z seksualności oraz zachęta do zabawy erotyką, a także apel o porzucenie sztywnych norm definiujących dzieło sztuki.