Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Zdzisław Szyszka
Patera dekoracyjna, 1962
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Zdzisław Szyszka
Patera dekoracyjna, 1962

Cena wylicytowana: 2 200 zł

porcelana malowana, natrysk wybierany, porcelana, 3 x 31 x 31 cm
sygnowny i datowany na spodzie: 'ZDZICH 62 r. | (symbol ryby)'
ID: 67677
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.