Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
35

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej, merla/tektura, 24,3 x 26,3 cm
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81861
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. I/39
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Bolesław Cybis dał się poznać podczas swoich podróży jako wnikliwy obserwator otaczającego go świata. Jedną z najważniejszych wypraw w życiu malarza okazała się trwająca prawie rok wędrówka poprzez Włochy kontynentalne, Sycylię, aż do krajów północnej Afryki. Pomimo że artysta z egzotyką zetknął się już w czasie pobytu w Stambule, to ten odmienny, pełen kolorów i inspiracji świat pochłonął go bez reszty. Cybisa interesuje wówczas wszystko, począwszy od rozległych krajobrazów włoskich miasteczek z wąskimi kamiennymi uliczkami aż po widoki wiosek afrykańskiej prowincji. Tam właśnie, w Afryce, dochodzi do głosu fascynacja czarnoskórą ludnością plemienną. Malarz nie pozostawał także obojętny na piękno natury. Z ogromnym zainteresowaniem obserwował florę i faunę regionów, w których przebywał. Obraz „Żółty koral” stanowi znakomity przykład przeniesienia przyswojonych podczas podróży obrazów w poważne medium, jakim jest obraz olejny. Pokazuje również wrażliwość Cybisa na kolor i subtelne podejście do delikatnych, kruchych form natury.