Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Cena wylicytowana: 12 000 zł

węgiel/papier, 24 x 31,4 cm
na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81876
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/20
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Kamienica pod Gwiazdą, 6 maja 1984 – 15 maja 1985
Więcej informacji
Pudełkowa, zwarta kompozycja ukazuje wnętrze niewielkiego pokoju. Na całe wyposażenie składają się ciasno rozlokowane łóżka, stoliki nocne oraz biurko z krzesłem. Na ścianach widoczne są dodatkowo zawieszone półki zapełnione licznymi drobiazgami. Jedyne źródło światła stanowi wąskie okienko usytuowane w lewej części. Całe mnóstwo ubrań rozrzuconych w nieładzie, jak i niedbale ułożona pościel wpływają na wrażenie ogólnego rozgardiaszu panującego we wnętrzu. Można się tylko domyślać, że nie stanowiło ono miejsca stałego pobytu zajmujących go lokatorów. Być może było tylko prowizoryczną przestrzenią, noclegownią przebywających bezustannie w plenerze uczniów Tadeusza Pruszkowskiego. Tym ciekawszy staje się zatem prezentowany kadr stanowiący poniekąd fotograficzny zarys kazimierskiej rzeczywistości młodych malarzy z Warszawy spędzających w Kazimierzu pracowite wakacje.