Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 800 zł

ołówek/papier, 11,5 x 18 cm
na odwrociu numer inwentarzowy: '163'
ID: 81881
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Nie wiadomo dziś właściwie nic o przeznaczeniu tej kompozycji Cybisa. Czy było to jedno ze studiów przygotowawczych do większego obrazu? A może najzwyczajniej praca stanowi rysunkowy zapis codziennej czynności uchwyconej przez artystę w ramach przelotnej inspiracji? Niewątpliwie omawiana scena rozgrywa się w pomieszczeniu z oknem osłoniętym kotarami, umieszczonym w oddali. W centrum znajduje się sporych rozmiarów drewniana balia, a w niej postać kobieca o wydatnych kształtach z płócienną przepaską na biodrach. Kompozycja dąży w pewien sposób do uzyskania wrażenia symetrii poprzez dwie postacie męskie flankujące główną scenę – zapewne moment ugniatania stopami winogron. Mężczyźni trzymają kosze z owocami, które chcą dosypać do balii. Dziś znamy tylko jedną pracę Cybisa dostarczającą jakichkolwiek analogii. Jest to znacznie wcześniejszy miedzioryt z około 1923 roku przedstawiający kobietę z koszem winogron. Jak zatem widać tematyka ta interesowała artystę już znacznie wcześniej.