Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 5 500 zł

węgiel/papier, 25,8 x 23 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81895
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/113
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
O ile Italia uwiodła Cybisa zwłaszcza swoim krajobrazem i pięknem natury, o tyle podczas pobytu w Afryce uwaga artysty skupiła się w znacznym stopniu na postaci ludzkiej. Charakterystyczny, negroidalny typ fizjonomii wywarł na malarza silny wpływ, co przejawiało się w licznych szkicach Murzynek i Murzynów wykonanych już w 1930 roku na miejscu, jak i w znacznie późniejszych kompozycjach powstałych po powrocie z podróży. Prezentowany szkic portretowy młodej kobiety urzeka w szczególny sposób uchwyconym pięknem modelki. Artysta, skupiając się tutaj wyłącznie na twarzy, za pomocą zaledwie paru kresek oddał syntetycznie owiniętą wokół głowy chustę. Fizjonomia natomiast wymodelowana została niezwykle subtelnie i delikatnie. Odznaczają się tutaj wydatne, obwiedzione zdecydowanym konturem usta, niedługi nos oraz znamienne dla warsztatu Cybisa wąskie oczy o migdałowatym kształcie.