Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 1 600 zł

ołówek/papier, 22 x 18 cm
na odwrociu numer inwentarzowy: '89'
ID: 81869
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Stosunkowo niepozorny szkic dłoni stworzony przez Bolesława Cybisa około roku 1922 stanowi pracę wczesną i niezmiernie ciekawą. Wówczas artysta przebywał jeszcze w Stambule i po latach nauki w Charkowie doskonalił cały czas swój warsztat. Cybis, studiując w charkowskiej Szkole Sztuk Pięknych, zdobył gruntowne umiejętności, a także wykształcił swój własny, indywidualny styl. Prezentowany rysunek ukazuje typowe akademickie studium anatomiczne. Szkice takie powstawały jako wyraz ciekawości twórców otaczającym ich światem natury, czy chociażby z myślą o projektowanych większych kompozycjach. Ołówkowy rysunek przedstawia lewą dłoń zaciskającą się na syntetycznie potraktowanym drążku. Smukłe, silnie zgięte palce tworzą zdecydowany chwyt. Delikatnie zarysowane za pomocą modelunku światłocieniowego kostki jeszcze bardziej potęgują wrażenie realności i dokładnej obserwacji budowy anatomicznej. Interesującym dodatkiem autora są umieszczone po bokach nadgarstka strzałki. Obrazują one zapewne studiowany przez artystę rozkład sił i wpływ, jaki wywierają one na układ mięśni dłoni.