Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 3 200 zł

kredka/papier naklejony na tekturę, 23,5 x 30 cm
na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81892
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/104
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Podróż, jaką odbył Bolesław Cybis wraz z żoną Marią i przyjacielem Janem Zamoyskim, wiodła przez Włochy i północną część Afryki. Nie ulega wątpliwości, że wielokrotnie wędrowcy przeprawiali się drogą morską z miejsca na miejsce. Odwiedzili też wiele nadmorskich miejscowości. Stanowiło to doskonałą okazję do obserwacji linii brzegowej, która zwłaszcza w okolicach Sycylii rysuje się intrygująco i tworzy ciekawe formy. Cybis, rysując kształty nadmorskich skał, znakomicie oddał ich monumentalizm. Sprawiają one przytłaczające wrażenie, silnie oddziałując na widza. Artysta zarysował silnie kontury. Skupił się także na efektach światłocieniowych potęgujących trójwymiarowość form. Uchwycił kadr widziany z perspektywy obserwatora stojącego na plaży, podziwiającego wyłaniające się z morza i piachu struktury.