Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 1 900 zł

węgiel/papier, 23,8 x 31,6 cm
na odwrociu numer inwentarzowy: '171'
ID: 81882
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Artysta jako znakomity rysownik i pilny recenzent podróży wykonał w 1930 roku wiele szkiców. Tworzył je na bieżąco, w danym miejscu, gdzie wówczas przebywał. Są one zatem tym bardziej wartościowe, gdyż ukazują zatrzymany w oczach twórcy kadr, element zaobserwowany w konkretnym momencie. Liczne rysunki posłużyły Cybisowi po powrocie do kraju jako studia do większych, olejnych kompozycji. Większość z nich funkcjonuje dziś jednak jako samodzielne dzieła sztuki. Można śmiało je tak określić za sprawą podejścia artysty do kompozycji. Pomimo szkicowości zawarł on w swoich pracach wiele szczegółów, tak jak w rysowanej węglem formie rozgwiazdy. Z łatwością odwzorował nieregularną powierzchnię budowy szkarłupnia oraz liczne wypustki korpusu. Sama kompozycja cechuje się śmiałym konturem i ekspresyjną linią.