Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 17 000 zł

olej/sklejka, 11,5 x 11,5 cm
opisany na odwrociu: '10 cm | oksyda | brązowa | „Kozak” | płatki | złota'
ID: 81855
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Portret Jeremiego Kubickiego datowany na 1938 to dzieło wyjątkowe, gdyż ukazuje modela na rok przed jego przedwczesną śmiercią w wieku dwudziestu siedmiu lat. Kubicki to polski malarz urodzony w Łodzi, lecz związany ściśle z Warszawą. Od 1929 studiował w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. W 1935 roku wstąpił w szeregi „Bractwa św. Łukasza”. W tych kręgach nawiązał wiele przyjacielskich stosunków, m.in. z Bolesławem Cybisem. Artyści mieli zapewne okazję współpracować przy siedmiu obrazach historycznych przeznaczonych do pawilonu polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1938 oraz nad dekoracją statku MS Batory w 1939. Prezentowane dzieło pomimo małego formatu prezentuje szczegółowe podejście malarza do portretowanego. Realistycznie malowany wizerunek charakteryzuje się subtelnie opracowanym modelunkiem światłocieniowym, jak i skupieniem na kolorze. Portret ten jest jednocześnie jedną z nielicznych istniejących podobizn Jeremiego Kubickiego, którego twórczość w znacznej części przepadła w czasie II wojny światowej.