Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 13 000 zł

kredka, węgiel/papier, 45 x 29,8 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81886
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 130 (il.), nr kat. II/86
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Druga połowa lat 20. stanowi czas wytężonej pracy w życiu Bolesława Cybisa. Na Bielanach pod Warszawą rozpoczyna się budowa artystycznej przystani malarza, wokół której w przyszłości skupią się również inni artyści kręgu Tadeusza Pruszkowskiego. Bractwo św. Łukasza organizuje wówczas w Zachęcie swoje pierwsze wystawy – inauguracyjną w 1928 oraz kolejną rok później. Prezentowany rysunek datowany jest na lata 1927-29. Obrazuje on silne zainteresowanie aktem, szczególnie kobiecym, rozwijane już od lat studenckich. Postać młodej dziewczyny przedstawiona została w pozycji siedzącej. Nogi kobiety okryte wzorzystą tkaniną artysta zarysował w nieznacznym skrócie perspektywicznym. Półnaga modelka z odsłoniętymi piersiami i zakrytym chustą lewym ramieniem spogląda nieśmiało w prawą stronę, lekko opuszczając głowę. Wyraźnie zasmucony wzrok potęguje atmosferę melancholii i tajemniczości prezentowanej pracy. Ciało portretowanej otoczone zostało bezpośrednio pewnego rodzaju poświatą, która przechodzi w dalszych partiach w cieniowane delikatnie tło.