Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akwarela, tusz, ołówek/papier, 17,5 x 22 cm
ID: 81877
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Kazimierz Dolny nad Wisłą to miasto pełne wybitnej klasy zabytków. Jego historia sięga XII wieku, a dokładniej roku 1181, kiedy to król Kazimierz II Sprawiedliwy wedle zachowanych dokumentów miał przekazać tereny zwane Wietrzną Górą zakonowi norbertanek. W ten właśnie sposób powstało przyszłe miasto Kazimierz, które zaczęło się prężnie rozwijać dzięki handlowi. W późniejszym okresie powstały murowany zamek oraz baszta celna, a także gotycki kościół farny zachowany do naszych czasów w zmienionej, manierystycznej formie. Prezentowana na aukcji akwarela Cybisa ukazuje ciekawy, panoramiczny widok miasta widziany od strony Wisły. Mamy tutaj romantyczne ruiny wzmiankowanej baszty oraz zamku górujące ponad miastem. Poniżej znajduje się równie charakterystyczna struktura świątyni. Malowniczy krajobraz budzi zainteresowanie żywo dyskutującej pary usytuowanej na pierwszym planie. Zaparkowany nieopodal samochód świadczy o krótkim postoju, na jaki pozwolili sobie turyści, w celu kontemplacji urzekającego ich pejzażu.