Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/deska, 29,7 x 24,6 cm
na odwrociu paleta artysty oraz papierowa nalepka z opisem obrazu i nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81857
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. I/10
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Na pierwszym planie ukazana została drewniana chata otoczona płotem. Duże drzewo znajdujące się po lewej stronie rzuca cień na dach domostwa. W oddali widoczne są inne zabudowania Kazimierza Dolnego piętrzące się ku górze i tworzące ciekawy układ kompozycyjny. W przypadku prezentowanej pracy na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim technika i sposób malowania. Cybis posłużył się tutaj wprawdzie stosunkowo wąską gamą barwną sprowadzoną do brązów i szarości, ale zastosował szybkie, pełne rozmachu pociągnięcia pędzla. W wielu miejscach farba została położona grubą warstwą. Artysta, syntetyzując kształty, zacierając kontury i rozmazując formy, osiągnął efekt daleko idącej ekspresji. Prezentowany pejzaż jawi się jako wrażeniowy zapis sennej rzeczywistości prowincjonalnego miasteczka. Wyludniona zupełnie przestrzeń dodatkowo pogłębia uczucie onirycznej atmosfery.