Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 240 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 240 000 zł

akwarela, tusz, gwasz/papier, 23,8 x 23,2 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu, nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie oraz papierowa nalepka wystawowa Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
ID: 81864
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900-2000, katalog wystawy, red. Maria Poprzęcka, Lidia Jowlewa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Warszawa 2004
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 58 (il.), nr kat. II/18
Wystawiany
  • Warszawa Moskwa / Moskwa Warszawa 1900 2000, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 19 listopada 2004 30 stycznia 2005
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Kamienica pod Gwiazdą, 6 maja 1984 – 15 maja 1985
Więcej informacji
Praca zatytułowana „Marynarz, kobieta i dziecko” stanowi wyjątkowy przykład inspiracji sztuką nowoczesną w twórczości młodego Cybisa. Na wczesną działalność artysty znaczny wpływ miało niewątpliwie środowisko, w którym przyszło mu przebywać około roku 1920. Studia w Szkole Sztuk Pięknych w Charkowie, jak i późniejszy pobyt w Stambule, gdzie osiedliło się wówczas wielu twórców rosyjskiej awangardy, zaowocowały licznymi kompozycjami o nowatorskim charakterze. Rozwijająca się sztuka abstrakcyjna, kubofuturyzm, rajonizm i prężnie postępujące idee konstruktywizmu, to wszystko fascynowało artystów i skłaniało ich do poszukiwań oraz odkrywania nowych dróg rozwoju dla własnej twórczości. Stambuł jako ówczesna stolica Turcji i miasto o wielowiekowej i silnie zróżnicowanej kulturze dostarczało Cybisowi zarówno licznych „obrazków” z życia wielkiej metropolii, jak i niszowego półświatka. Zubożały artysta był stałym bywalcem portowych knajp i spelun, a także domów publicznych. Z właściwą sobie ciekawością i reporterskim zacięciem zaczął przedstawiać otaczającą go rzeczywistość. Kompozycje z tego czasu zapełniają postacie prostytutek i marynarzy oddających się cielesnym przyjemnościom w miejskich przybytkach. Podobnie prezentowana akwarela ukazuje ludzi o krępych, masywnych kształtach potraktowanych w syntetyczny sposób.