Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 1 700 zł

kredka/papier, 25,8 x 34 cm
na odwrociu numer inwentarzowy: '120'
ID: 81875
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Bolesław Cybis podczas swoich podróży zawsze pozostawał bacznym obserwatorem otaczającego go świata. Artysta nigdy nie był obojętny na piękno przyrody, a natura stanowiła jedno z głębokich źródeł jego inspiracji. Cybis potrafił wyeksponować nawet walory ascetycznego krajobrazu. Tak też jest w przypadku prezentowanego rysunku ukazującego nagie wzgórza odarte z roślinności. Jedynie w oddali autor zarysował zieleniące się krzewy. Kontrastują one z uschniętymi konarami roślin na pierwszym planie. Mimo znacznego ubóstwa form przyrody osiągnięty został tutaj ciekawy efekt nastrojowości i psychologizacji. Krajobraz staje się wyrazem stanu ducha jego twórcy.