Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 4 000 zł

sangwina/papier, 27 x 21 cm (w świetle passe-partout)
datowany p.d.: '30/XI'
ID: 81871
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 67 (il.), nr kat. II/54
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1978, poz. 27
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Kamienica pod Gwiazdą, 6 maja 1984 – 15 maja 1985
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, Muzeum Narodowe w Warszawie, wrzesień–październik 1978
Więcej informacji
Kazimierz Dolny w okresie międzywojnia to miejscowość niewielka, lecz stosunkowo różnorodna i pełna kontrastów. Niejednolitość ta przejawiała się zarówno na tle kulturowym, jak i wizualnym. Od średniowiecza funkcjonowały tu obok siebie dwie społeczności – chrześcijańska i żydowska. Życie mieszkańców toczyło się głównie wokół rynku, przylegających do niego uliczek i licznych zaułków. W sąsiedztwie murowanych, manierystycznych budowli o wysokiej klasie artystycznej współistniała uboga drewniana zabudowa o mało reprezentacyjnym charakterze. Niemniej jednak to właśnie oblicze miasta zainspirowało szczególnie Bolesława Cybisa podczas jego drugiego pleneru malarskiego zorganizowanego latem 1925 roku. Powstało wówczas wiele szkiców drewnianej architektury. Prezentowany rysunek ukazuje jeden z kazimierskich zaułków. Ciasną uliczkę otaczają budynki wzniesione z desek i drewnianych bali. Struktury te mają zdecydowanie prowizoryczny charakter i odznaczają się nietrwałością. Zastosowanie przez artystę linii diagonalnych jeszcze bardziej potęguje wrażenie atektoniki obiektów, które wydają się rozpadać.