Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Głowa świni (szkic do obrazu "Martwa natura"), około 1929
Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Głowa świni (szkic do obrazu "Martwa natura"), około 1929

Cena wylicytowana: 4 200 zł

sangwina/papier, 44,7 x 53 cm
na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81880
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/88
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Rysunek przedstawiający głowę martwej świni w widoku profilowym przywodzi na myśl fragmenty barokowych kompozycji ze scenami z targowisk lub rzeźni. Motyw zwierzęcych łbów czy pofragmentowanych korpusów zapełniających targowe stoły wywodzi się z naturalistycznej sztuki braci Carraccich. Przedstawienia wnętrz rzeźni, wypełnionych po brzegi spiżarni oraz miejskich straganów stały się szczególnie popularne w kręgu artystów niderlandzkich w XVI w. Do grona wybitnych przedstawicieli tej szkoły zaliczyć można Pietera Aertsena czy Fransa Snydersa. Cybis w ślad za dawnymi mistrzami posłużył się w swojej pracy daleko idącym realizmem w przedstawieniu kształtów i skóry zwierzęcia. Zapewne pomocna stała się w tym sama technika. Sangwina pozwoliła mu na odpowiednie wymodelowanie światłocieniowe powierzchni. Ta dokładność malarza miała jednak swoje głębsze zastosowanie, ponieważ, jak się okazuje, ów szkic posłużył Cybisowi jako studium do bardziej rozbudowanej kompozycji, którą stanowi obraz zatytułowany „Martwa natura” znajdujący się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Głowa została wykorzystana w tej pracy wprawdzie w innym układzie, ale nie ma wątpliwości co do tego, iż stanowiła jeden z etapów prowadzących do stworzenia dzieła olejnego. Może to zatem pokazywać przebieg procesu twórczego Cybisa, w którym studia przygotowawcze stanowić mogły istotny element pracy.