Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 6 000 zł

mezzotinta/papier, 15,7 x 11,6 cm (zadruk)
datowana na płycie p.d.: '1924' (?), na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81884
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty, Polska
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/42
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września-3 listopada 2002
  • Wystawa retrospektywna Czesława Wdowiszewskiego oraz wystawa Bolesława Cybisa, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski, 29 lipca – 31 sierpnia 1970
Więcej informacji
Cybis podchodził w bardzo zróżnicowany sposób do malowanych przez siebie modeli. Wielokrotnie nadawał im realistyczne rysy i kształty. Niekiedy upozowywał ich na postacie wprost zaczerpnięte z malarstwa dawnych mistrzów, co nie stanowiło zresztą żadnego novum w kręgu malarzy Tadeusza Pruszkowskiego. Nie obca była artyście także konwencja, w której zasadniczą rolę odgrywała deformacja, wyolbrzymienie i stylizacja. W ten sposób twórca osiągał efekt silnej ekspresji oraz, co najważniejsze, znacznie potęgował doznania estetyczne odbiorcy. W twórczości Cybisa można odnaleźć przynajmniej kilka analogicznych do prezentowanej grafiki kompozycji z tego czasu, jak chociażby „Portret staruszki” (Muzeum Okręgowe w Toruniu, około 1925) czy „Głowa staruszki w chustce” (własność prywatna, około 1924-25).