Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 32 000 zł

tusz, sangwina/papier, 43,3 x 34,9 cm
na odwrociu nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81878
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 129 (il.), nr kat. II/62
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
Więcej informacji
Dwudziestowieczna awangarda zasadniczo zmieniła podejście artystów do człowieka i otaczającej ich rzeczywistości. Krąg dadaistów dokonał znamiennej w skutkach transformacji. Świat natury stał się światem mechaniki, a człowiek maszyną. Wszystko zostało sprowadzone do prostych, a jednocześnie skomplikowanych mechanizmów. Manekin, do tej pory wyposażenie pracowni i przedmiot czysto funkcjonalny, nabrał w postępowym świecie futurystów, surrealistów i ekspresjonistów nowego znaczenia. Implikował w sobie zarówno cząstkę realnego człowieka, jak i tajemniczą, niezbadaną sferę sztucznie wykreowanej istoty. W postapokaliptycznym świecie naznaczonym piętnem I wojny światowej to właśnie manekin stał się symbolem nowej epoki, który jak widmo zawisł nad Europą pytającą o sens egzystencji i dalszej działalności artystycznej. Przytoczyć wystarczy tylko przerażającą kukłę niemieckiego żołnierza, która dosłownie wisiała nad odwiedzającymi I Międzynarodowe Targi Dada (Erste Internationale Dada-Messe) zorganizowane w 1920 roku w Berlinie. Podobny charakter posiadają wizerunki manekinów Bolesław Cybisa tworzone około 1925. Głowa manekina w zawoju przywodzi na myśl klasyczne portretowe ujęcia. Zasadniczą różnicę stanowi jednak puste spojrzenie i powtarzalność rysów ukazywanej postaci. Ekspresyjnie potraktowana draperia zawoju stanowi pewnego rodzaju zapowiedź egzotycznych wizerunków, które powstaną w przyszłości w wyniku zamorskiej podróży artysty.