Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 19 000 zł

akwarela, tusz/papier, 34,9 x 25 cm (w świetle passe-partout)
datowany l.d.: 'maj | 20'; na odwrociu na odwrociu papierowa nalepka z opisem obrazu oraz nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 81866
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, katalog wystawy, oprac. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, nr kat. II/5
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września – 3 listopada 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Kamienica pod Gwiazdą, 6 maja 1984 – 15 maja 1985
Więcej informacji
Akt męski powstał nieco wcześniej niż poprzednio omówione studium kobiety. Cybis stworzył tę akwarelę podmalowaną tuszem w maju 1920. To, co łączy obie prace, to wybór kadru. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku artysta przedstawił postacie od tyłu. Mężczyzna ukazany został z lewą nogą w wykroku. Opiera się on lewym ramieniem na sztaludze zamykającej wizualnie kompozycję. Malarz poświęcił sporo uwagi temu przyrządowi, realistycznie oddając jego detale i światło rozkładające się na strukturze. Sama postać o wydatnych kształtach posiada mocno zarysowaną linię pleców. Źródło światła znajduje się z prawej strony. Ciało portretowanego wymodelowane zostało z zastosowaniem mocnych kontrastów barwnych. W pracy widoczna jest także znaczna różnica pomiędzy sztywno ukazaną sztalugą, a w dość swobodny sposób oddaną postacią mężczyzny, być może modela szkicowanego na żywo bądź zapamiętanego z akademickich lekcji rysunku w Charkowie.