Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
25 maja 2017 godz. 19:00

Jan Ziemski (1920 Kielce - 1988 Lublin)
"Permutacje", lata 60./70. XX w.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Jan Ziemski (1920 Kielce - 1988 Lublin)
"Permutacje", lata 60./70. XX w.

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/relief, sklejka, 60 x 60 cm
opisany na odwrociu: 'JAN ZIEMSKI | PERMUTACJE'
na odwrociu nieczytelna nalepka papierowa ze stemplem
ID: 49168
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Problem wizualizacji przestrzeni, ruchu i światła zajmował Ziemskiego od połowy lat 60. Najbardziej interesujący efekt jego poszukiwań stanowią wykonane w pierwszej połowie lat 70. cykle „Rytmy” oraz „Permutacje”. Ziemski tworzył wielopłaszczyznowe, reliefowe kompozycje, umieszczając na powierzchni obrazu sferycznie wygięte listewki. Konstruował w ten sposób kompozycje wywołujące złudzenie optyczne głębi i ruchu. W początkowej fazie Ziemski operował monochromatyczną skalą czerni i bieli, z czasem porzucił ją na rzecz nasyconych barw, które skontrastowane ze sobą, potęgowały iluzję. Obrazy z okresu monochromatycznego usytuować można pomiędzy konstruktywistycznym formalnym ascetyzmem a optycznymi eksperymentami spod znaku op-artu, szczególnie Bridget Riley, która jednak, w przeciwieństwie do Ziemskiego, nie operowała formą przestrzenną. Artysta związany był z lubelskim środowiskiem artystycznym. Wraz z malarzami – Włodzimierzem Borowskim, Tytusem Dzieduszyckim i Ryszardem Kiwerskim, a także krytykami – Jerzym Ludwińskim i Hanną Ptaszkowską należał do grona współzałożycieli lubelskiej Grupy „Zamek" działającej w latach 1956-59. Uczestniczył we wszystkich jej ważniejszych wystawach. Brał aktywny udział w przedsięwzięciach skupiających twórców poszukujących nowych form wyrazu, jak Plenery Koszalińskie w Osiekach, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach czy Sympozja Złotego Grona w Zielonej Górze.