Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
25 maja 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 12 000 zł

technika mieszana/płyta pilśniowa, 107 x 50,5 cm
sygnowant i datowany p.d.: 'ALEXANDRA WEJCHERT | 65'
na odwrociu nalepki z numerami 20 i 21
ID: 29089
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Prezentowana praca Aleksandry Wejchert stanowi, rzadko pojawiający się na rynku aukcyjnym, przykład klasycznego obrazu sztalugowego. Artystka znana jest przede wszystkim ze swojej działalności rzeźbiarskiej zarówno w zakresie rzeźby kameralnej, jak i realizacji monumentalnych w przestrzeni miejskiej, głównie Dublina, gdzie wyemigrowała w 1965 roku. Jej prace stały się emblematyczne dla młodej rzeźby irlandzkiej. Ich abstrakcyjne formy i odwaga w stosowaniu nowych materiałów uczyniły z nich symbol nowoczesności Irlandii lat 70. Przed Wejchert-rzeźbiarką pojawiła się jednak Wejchert-malarka. Prezentowany obraz należy do grupy prac wczesnych – powstał prawdopodobnie na początku lat 60. Zapowiada już jednak charakterystyczne cechy prac późniejszych – zainteresowanie kolorem i jego walorami dynamicznymi i rytmicznymi, teksturą oraz tektoniką dzieła, zmierzającymi z czasem w kierunku form organicznych. Wielu krytyków dostrzega związki zarówno wczesnych, jak i późniejszych, reliefowych prac Wejchert z muzyką. Zauważano w nich symfoniczne modulacje i rytmicznie sprzężone formy. Cyril Barett pisał: „jednym z aspektów szczególnych dla jej twórczości jest jej sposób użycia kontrastujących ze sobą faktur powierzchni. Innym aspektem, być może najbardziej charakterystycznym, jest silne wrażenie rytmu, które wyzwalane jest w większości jej dzieł”. Istotnie, pojęcie rytmiczności definiuje zarówno jej prace sztalugowe, jak i późniejsze realizacje rzeźbiarskie, w których artystka ocierała się o różne nurty abstrakcji – między innymi op-art i sztukę kinetyczną.