Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
6 października 2016 godz. 18:00

* Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

* Cena wylicytowana: 12 000 zł

technika własna/płyta, 111 x 121 cm
sygnowany l.d.: 'ALEKSANDRA | WEJCHERT 66'
na odwrociu częsciowo zamalowana papierowa nalepka wystawowa z Galerie Lambert z 1966 roku z informacjami: 'To the Galerie Lambert | 14 Rue St. Louis en l'Ile | Paris 4-e | France | 1966. 171 x 111 centimeters | ...(nieczytelne) ten pounds./ | Acrylic - Vinyl - Polyme paints on board, cement, mixt. media', papierowa nalepka z tytułem pracy: 'NR.1. "SUSPENDED LIGHT" 121 x 111 cm' oraz cyfra '243'
ID: 22316
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Tableaux de Alexandra Wejchert, Galerie Lambert, Paryż, 12.01.1968 3.02.1968
Więcej informacji
Tym, co definiowało sztukę Wejchert w latach 60., czyli w okresie powstania prezentowanej kompozycji, było przede wszystkim zainteresowanie strukturami abstrakcyjnymi w odejściu od geometrii konstruktywizmu. Choć artystka nie tworzyła dzieł ruchomych – mobili – wyraźnie nawiązywała do dokonań artystów kinetycznych. Pewne aspekty prac z tego czasu wykazują związek z op-artem, szczególnie w kwestii koloru, który u Wejchert jest tak samo ważny jak tekstura. Najbardziej charakterystyczne w reliefach artystki jest rytmika ekspresji, która determinuje formę. Dziełom Aleksandry Wejchert często towarzyszyła muzyka – na jej wystawie w Dublinie w 1966 roku odbył się koncert Desmonda Leslie, muzyka elektronicznego.