Aukcja Sztuki Współczesnej: Prace na Papierze (wyniki)
29 czerwca 2017 godz. 19:00

Honza Zamojski (ur. 1981 r.)
"Poem Problem", 2015 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
83
Honza Zamojski (ur. 1981 r.)
"Poem Problem", 2015 r.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

ołówek/papier, 33,5 x 24 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany ołówkiem p.d.: '0311 | 2015 | HNZ'
ID: 50392
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.