Aukcja Sztuki Współczesnej. Prace na Papierze (wyniki)
29 września 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 65 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 65 000 zł

tusz/papier, 34 x 24,1 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'AS 59'
tusz/papier żeberkowy
ID: 44028
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • POCHODZENIE:
  • zakup bezpośredni od spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Paryż
Literatura
  • LITERATURA:
  • Alina Szapocznikow. Zatrzymać życie, red. Józef Grabski, Kraków Warszawa 2004, s. 231, nr 204
Wystawiany
  • WYSTAWIANY:
  • Alina Szapocznikow, Galeria IRSA, Warszawa 2004