Aukcja Sztuki Współczesnej. Kolekcja Jana Styczyńskiego (wyniki)
22 listopada 2016 godz. 19:00

Jan Ziemski
Kompozycja
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
45
Jan Ziemski
Kompozycja

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/ceramika, wys.: 6 cm, śr.:22,5 cm
opisany na odwrociu: 'JAN ZIEMSKI 1977'
ID: 43320
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Współczesne malarstwo na misach ceramicznych. Kolekcja Jana Styczyńskiego, Galeria Kordegarda, Warszawa, styczeń 1979
Więcej informacji
Jan Ziemski na przestrzeni swojego życia przeszedł przez kilka malarskich szkół. Na początku lat 50. debiutował malarskimi kompozycjami metaforycznymi i był jednym z założycieli lubelskiej grupy artystycznej Zamek. Około 1955 roku zaczął eksperymentować z malarstwem materii („Seria kosmiczna”). Na przełomie lat 50. i 60. tworzył „Formury”, odlewane w gipsie obrazy-obiekty o złożonej fakturze reliefowej. Następnie eksperymentował z op-artem. Montował na płytach sferycznie wygięte listewki, wywołując ich rytmicznymi układami wyraźne złudzenia optyczne. W latach 70. powstają geometryczne kompozycje oparte na podziale na cześć szarą, białą bądź czarną z umieszczeniem białych kół. To właśnie z tym etapem jego kariery wiąże się prezentowana praca o prostej, trzyczęściowej formie. O tej twórczości Małgorzata Kitowska-Łysiak pisała: „Ziemski porzucił tworzenie form przestrzennych, skrajnie uprościł paletę i w ostatnich pracach posługiwał się wyłącznie bielą i czernią (...). Nadal jednak realizował swój program sztuki intelektualnej, zakorzenionej w konstruktywizmie, co stawia go w rzędzie jej najciekawszych powojennych przedstawicieli (ze szczególnym wyeksponowaniem polskiego pop-artu)”.