Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
21 października 2014 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 13 000 zł

olej/płótno, 65 x 92 cm
na
odwrocie numery inwentarzowe Muzeum ASP w Warszawie
 
 
Jerzy
Stajuda to bez wątpienia jedna z najciekawszych osobowości artystycznych.
Malarz, rysownik, wykładowca akademicki, także krytyk artystyczny i muzyk. Jego
mieszkanie przy ulicy Wiejskiej było jednym z najważniejszych salonów
artystycznych powojennej Warszawy. Waldemar Baraniewski pisał o jego
twórczości: „Dzieło Stajudy było na tyle niesynchroniczne wobec czasu, w którym
powstawało, że nie dawało i nie daje się wpisać w jakiś fragment historii
malarstwa, trudno też wywieść je z tej historii. Niepowtarzalna stylistyka
Stajudy malarza kształtowała się powoli gdzieś na początku lat 70. i osiągnęła
apogeum w latach 80. Jego prace powstawały "od ręki", jakby poza
kontrolą świadomości. Napierająca wizja znajdowała ujście w czymś na kształt
półświadomego zapisu. Potem przychodził moment selekcji, wyboru i akceptacji. I
nie malarstwo było tu głównym polem doświadczeń, ale przede wszystkim rysunek i
akwarela. Akwarele Stajudy są czymś zupełnie wyjątkowym w sztuce europejskiej.
Nie potrafię znaleźć dla nich porównania. Może Paul Klee, o którym Stajuda
napisał małą książeczkę. Lub tragicznie osobny Wols - legenda powojennego
Paryża - płacący swoimi rysunkami za alkohol w paryskich knajpach. Ale i to porównanie
jest zwodnicze, bo u Stajudy nie ma destrukcji i katastrofy formy, którą zawarł
Wols.” (Gazeta Wyborcza, 21.03.2012 r.) 
 
 
estymacja:
18 000 - 25 000