Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
26 lutego 2015 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
66

* Cena wylicytowana: 6 000 zł

technika własna/płyta pilśniowa, 37 x 49,5 cm
WYSTAWIANY:
-
„Doświadczenie materii”, Galeria Piekary, Poznań, 2005
- „Bronisław Schlabs. Prace z lat 1952-1995”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań,
2004


 
Prezentowana
praca jest rzadkim przykładem malarskiego reliefu autorstwa artysty, który
kojarzy się miłośnikom sztuki głównie z fotografią. Praca jest przykładem
poszukiwań artystycznych zbliżonych do dzieł przyjaciela artysty – Zdzisława
Beksińskiego. Bronisław Schlabs był fotografem, malarzem, organizatorem
licznych wystaw fotograficznych. Od 1953 członek Poznańskiego Towarzystwa
Fotograficznego, od 1962 ZPAF, a od 1963 ZPAP. W latach 50. jego prace
fotograficzne utrzymane były w konwencji realizmu socjalistycznego. Od 1956
przejawiał zainteresowanie abstrakcją. Jego fotografia zbliżyła się do technik
graficznych. W 1958 jako jedyny Polak brał udział w wystawie „Subjective
fotografie” w Essen. W tym samym roku, wraz ze Zdzisławem Beksińskim i Jerzym
Lewczyńskim, stworzył nieformalną grupę, która w 1959 zaprezentowała głośną
wystawę określoną przez krytyka Alfreda Ligockiego mianem Antyfotografia. W
latach 1962-1974 nastąpiła przerwa w twórczości Schlabsa. Pod koniec lat 80.
powrócił do działalności artystycznej, pracując nad własną techniką będącą
syntezą fotografii i malarstwa.
 

estymacja: 7 000 - 10 000