Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
8 czerwca 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36

* Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 54 x 73 cm
sygnowany l.d.: 'Aberdam'
podpisany na odwrociu 'Aberdam', poniżej trudno czytelny opis
ID: 50312
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.