Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
20 grudnia 2016 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 26 000 zł

olej/płótno, 55 x 33 cm
sygnowany l.g.: 'Halicka'
ID: 46136
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Krzysztof Zagrodzki, Alicja Halicka, Mistorzowie École de Paris, Warszawa 2011, s. 45 (il.)
Wystawiany
  • Alicja Halicka (1894 – 1975) – Retrospektywa, Villa la Fleur, 23 września – 31 grudnia 2011