Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
30 marca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
56

Cena wylicytowana: 28 000 zł

tempera/papier, 74 x 74 cm
sygnowany l.d.: 'S. Eleszkiewicz'
ID: 48054
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Agra Art, 12.10.2014
  • dom aukcyjny Desa Unicum, 26.11.2015
Więcej informacji
Prezentowana praca doskonale wpisuje się w XX-wieczną „kawiarnianą ikonografię” sztuki europejskiej. Takie przedstawienia odgrywały różną rolę – mogły to być proste widoki, porównywalne z pocztówkowymi zdjęciami, ukazujące kawiarnię – miejsce odpoczynku, towarzyskich spotkań, ale również ważne miejsce dla ludzi zajmujących się myśleniem. Tutaj dyskutowano o sprawach zupełnie błahych, ale też o poezji czy sztuce. Obraz Eleszkiewicza należy do innej kategorii. Kawiarniana przestrzeń sprowadzona jest do brązowego tła ścian oraz podobnej, tylko tonem różniącej się podłogi. Stół został przedstawiony nie tylko niezgodnie z perspektywą, ale – jakby rzucając wyzwanie zasadom – zwęża się ku widzowi. Siedzący na krześle człowiek powinien spaść – a jednak siedzi. Prezentuje on spotykany u Eleszkiewicza typ – z pustymi oczodołami. Daleko więc jesteśmy od portretu jako próby oddania wyglądu danej osoby. Siedzący człowiek to raczej przedstawienie pewnej sytuacji egzystencjalnej.