Aukcja Sztuki Dawnej: Prace na Papierze (wyniki)
22 czerwca 2017 godz. 19:00

Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Portret poety Louisa de Gonzague Frick'a
* Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
117
Alicja Halicka (1894 Kraków - 1975 Kraków)
Portret poety Louisa de Gonzague Frick'a

* Cena wylicytowana: 8 000 zł

ołówek/papier, 49 x 31 cm
sygnowany oraz dedykacja l.g.: 'A Louis de Gonzague Frick | eu beau poete et a lami charmont | Halicka'
ID: 50532
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.