Aukcja Sztuki Dawnej. Prace na Papierze (wyniki)
15 września 2016 godz. 19:00

Janusz Maria Brzeski (1907 Warszawa - 1957 Kraków)
Projekt okładki na jubileusz KS Cracovia, 1934
* Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
40
Janusz Maria Brzeski (1907 Warszawa - 1957 Kraków)
Projekt okładki na jubileusz KS Cracovia, 1934

* Cena wylicytowana: 8 000 zł

akwarela, gwasz/papier, 23 x 17 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'JMB | 34.'
(w świetle passe-partout)
ID: 43748
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.